Kulinarika 

Oljka in oljčno olje

Divja oljčna drevesa so bila znana že v prazgodovini. Oljčna drevesa so ena izmed najstarejših gojenih dreves. Njihov pomen ni še povsem pojasnjen, ker obstaja več domnev. Nedvomno pa so prve oljke v danes razširjeni in znani obliki uspevale že približno 6000 let.

Oljka in oljčno olje postajata vedno bolj zanimivi za pridelovalce in ljubitelje narave. K temu so pripomogli predvsem tradicija in gojenje te sredozemske rastline. Oljka dobro uspeva do približno 200m nadmorske višine, na propustnih globoko prerigolnih tleh v zavetjih južnih in jugo – zahodnih sončnih legah.
Ko govorimo oljkarstvu v Istri, mislimo predvsem na oljkarstvo v Slovenski Istri, čeprav uspevajo oljke tudi v Goriških brdih, kjer se v zadnjih letih spet načrtno ukvarjajo z njihovim pridelovanjem.

Zaradi posebnih razmer imajo olja severnejših območij zančilao aromo, predvsem pa ugodnejšo maščobno-kislinsko sestavo v primerjavi z olji južnejših območij. Istrsko oljčno olje so poznali že v preteklosti.

Oljkarstvo se je pri nas, pa tudi na ozemlju Dakmacije in Istre močno razmahnilo v 16. in 17. stoletju, v času beneške republike. Ta panoga je bila tako razvita, da so v vsaki večji vasi oljarno imenovali kar “Torklja”

Related posts

Leave a Comment